Web tasarımında öncelik ne olmalıdır? – Web Sitesi Bakım ve Güncelleme | Web Tasarım | Periyodik Web Sitesi Bakımı

Web tasarımında öncelik ne olmalıdır?

Firmanızın öncelikleri web sitenize yansımış mı?
Firmanızın öncelikleri web sitenize yansımış mı?

Düzenleme: Kullanıcı açık ve tutarlı bir kavramsal yapı arar. Tutarlılık, ekran düzeni, ilişkiler ve gezinebilirlik, yapının önemli kavramlarıdır. Aynı kurallar tüm unsurlarda görülmelidir.

Ekonomik kullanım: En az ipucu ve görsel öğe ile en iyisini yapılmış olmalıdır. Dört önemli husus dikkate alınmalıdır: basitlik, açıklık, ayırdedici olma ve vurgu.

  • Basitlik yalnızca iletişim için en önemli unsurları içerir.
  • Açıklık, tüm bileşenlerin anlamları belirgin olacak şekilde tasarlanmalıdır.
  • Ayırdedici olma, gerekli unsurların önemli özellikleri ayırt edilebilir olmalıdır.
  • Vurgu, en önemli unsurlar kolayca algılanmalıdır.

İletişim başarısı: Web tasarımın sunumu kullanıcının yeteneklerine uygun olmalıdır. Kullanıcı arabirimi, başarıyla iletişim kurabilmek için okunabilirlik, tipografi, sembolizm, çoklu görüntüler ve renk veya doku dengede tutulmalıdır. En fazla 3 yazı tipi en fazla 3 puntoda – metin başına maksimum 18 kelime veya 50-80 karakter.

Klasik yapılardan kaçmak bazen hata yaptırabilir.

Site elemanlarının geleneksel tasarımı sıkıcı bir web sitesine neden olmaz. Aslında, bilinen düzenler, öğrenme eğrisini, işlerin nasıl yürüdüğünü anlamaya olan ihtiyacı azalttığı için çok yararlıdır.

Bilinen düzenlemelerle, kullanıcıların güvenini ve güvenilirliğini kazanabilir ve güvenilirliğinizi ispatlayabilirsiniz. Kullanıcıların beklentilerini takip edin – bir siteye ait gezinme, metin yapısı, arama yerleşimi vs.’den ne beklediklerini anlayın.

İyi bir yerleşim düzenini ispatlamak için site japoncaya çevrilir. Kullanıcılar hiç bir şey anlamasalar bile bazı temel sayfalara ulaşabiliyorlarsa bu kullanılabilirliği ispat eden bir unsurdur.

Steve Krug, yalnızca daha iyi bir fikriniz olduğunu bildiğiniz zaman yenilik yapmanın daha iyi olduğunu, ancak bunu yapmadığınızda geleneksel kalıplardan faydalanmanın daha iyi olduğunu önermektedir.

sitebakim.com Kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Referans:smashingmagazine.com